PaulinaGórska

– ekoaktywistka i ekoinfluencerka, twórczyni profilu @eko.paulinagorska oraz bloga paulinagorska.com. Od lat zajmuje się edukacją ekologiczną, na którą patrzy przede wszystkim pod kątem praktycznym. Podkreśla wagę codziennych wyborów dla dobrostanu naszej planety oraz znaczenie nauki przez doświadczenia. Przestrzega przed greenwashingiem i zbyt radykalnym podejściem. Przeprowadzi inaugurujący wykład na I Eco Kongresie w Krakowie.

PaulinaGórska

– ekoaktywistka i ekoinfluencerka, twórczyni profilu @eko.paulinagorska oraz bloga paulinagorska.com. Od lat zajmuje się edukacją ekologiczną, na którą patrzy przede wszystkim pod kątem praktycznym. Podkreśla wagę codziennych wyborów dla dobrostanu naszej planety oraz znaczenie nauki przez doświadczenia. Przestrzega przed greenwashingiem i zbyt radykalnym podejściem. Przeprowadzi inaugurujący wykład na I Eco Kongresie w Krakowie.

closepopup
MarekKamiński

Polski podróżnik ekstremalny, innowator i filozof. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz. 23 maja 1995 roku biegun północny, a 27 grudnia 1995 roku biegun południowy, za co został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa.

MarekKamiński

Polski podróżnik ekstremalny, innowator i filozof. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz. 23 maja 1995 roku biegun północny, a 27 grudnia 1995 roku biegun południowy, za co został wpisany do Księgi rekordów Guinnessa.

closepopup
JürgBurri

Ambasador Szwajcarii, Jürg Burri, jest dyplomatą od 25 lat. Urodził się w 1965 w Szwajcarii. Po ukończeniu studiów został dziennikarzem politycznym, pracował także przez dwa lata przy targach światowych. Jako dyplomata służył głównie w szybko rozwijających się miastach, np. w Nowym Jorku, Pekinie, Warszawie. Jest zdania, że każdy z nas musi pomagać chronić przyrodę. Czyste technologie są jedną z naszych kluczowych szans na przyszłość. Łączą w sobie przyjazność dla środowiska z innowacyjnością oraz napędzają wzrost gospodarczy i dobrobyt. Jürg Burri jest Ambasadorem Szwajcarii w Polsce od 2018 roku.

JürgBurri

Ambasador Szwajcarii, Jürg Burri, jest dyplomatą od 25 lat. Urodził się w 1965 w Szwajcarii. Po ukończeniu studiów został dziennikarzem politycznym, pracował także przez dwa lata przy targach światowych. Jako dyplomata służył głównie w szybko rozwijających się miastach, np. w Nowym Jorku, Pekinie, Warszawie. Jest zdania, że każdy z nas musi pomagać chronić przyrodę. Czyste technologie są jedną z naszych kluczowych szans na przyszłość. Łączą w sobie przyjazność dla środowiska z innowacyjnością oraz napędzają wzrost gospodarczy i dobrobyt. Jürg Burri jest Ambasadorem Szwajcarii w Polsce od 2018 roku.

closepopup
JacekPopiel

Teatrolog i literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2020–2024 oraz rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) w kadencjach 1996–1999 i 1999–2002.

JacekPopiel

Teatrolog i literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w kadencji 2020–2024 oraz rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) w kadencjach 1996–1999 i 1999–2002.

closepopup
JerzyLis

Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez łącznie 4 kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był prorektorem ds. współpracy. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH.

JerzyLis

Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez łącznie 4 kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był prorektorem ds. współpracy. Od 2020 r. pełni urząd Rektora AGH.

closepopup
MaciejGuzik

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z tytułem magistra ochrony środowiska w 2008 roku. Następnie podjął studia doktoranckie na University College Dublin w Irlandii. W tym czasie Maciej wyspecjalizował się w rozwoju fermentacji o wysokiej gęstości komórkowej, przetwarzaniu polihydroksyalkanianów (PHA), a także manipulacji genetycznej bakterii. W 2012 roku przedstawił rozprawę doktorską zatytułowaną “Konwersja polietylenu pochodzącego od konsumentów do biodegradowalnego polimeru polihydroksyalkanianu” i pomyślnie ukończył UCD z tytułem doktora mikrobiologii przemysłowej. W kolejnych latach Maciej pracował w firmie spin out UCD Bioplastech, gdzie zajmował się rozwojem strategii fermentacyjnych do produkcji PHA. Był również liderem projektu mającego na celu produkcję małych molekuł powstających z PHA. W 2015 roku wrócił do Krakowa, swojego rodzinnego miasta i rozpoczął pracę w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN. W 2021 uzyskał stopień doktora habilitowanego w chemii. Intensywnie prowadzi badania związane z biopolimerami.

MaciejGuzik

Ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie z tytułem magistra ochrony środowiska w 2008 roku. Następnie podjął studia doktoranckie na University College Dublin w Irlandii. W tym czasie Maciej wyspecjalizował się w rozwoju fermentacji o wysokiej gęstości komórkowej, przetwarzaniu polihydroksyalkanianów (PHA), a także manipulacji genetycznej bakterii. W 2012 roku przedstawił rozprawę doktorską zatytułowaną “Konwersja polietylenu pochodzącego od konsumentów do biodegradowalnego polimeru polihydroksyalkanianu” i pomyślnie ukończył UCD z tytułem doktora mikrobiologii przemysłowej. W kolejnych latach Maciej pracował w firmie spin out UCD Bioplastech, gdzie zajmował się rozwojem strategii fermentacyjnych do produkcji PHA. Był również liderem projektu mającego na celu produkcję małych molekuł powstających z PHA. W 2015 roku wrócił do Krakowa, swojego rodzinnego miasta i rozpoczął pracę w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN. W 2021 uzyskał stopień doktora habilitowanego w chemii. Intensywnie prowadzi badania związane z biopolimerami.

closepopup
PawełŚcigalski

W latach 2010-2014 radny miasta Krakowa; pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa, był inicjatorem jej powołania. Współtwórca miejskich projektów uchwał antysmogowych, wspierał działania na rzecz zrównoważonego transportu w oparciu o infrastrukturę rowerową. Pomysłodawca różnego rodzaju akcji ekologicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami, które promują walkę o czyste powietrze.
Członek rady ds. ekoMałopolski. Stypendysta Międzynarodowego Programu Liderów (IVLP) organizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w temacie najlepszych praktyk w zakresie poprawy jakości powietrza.

PawełŚcigalski

W latach 2010-2014 radny miasta Krakowa; pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa, był inicjatorem jej powołania. Współtwórca miejskich projektów uchwał antysmogowych, wspierał działania na rzecz zrównoważonego transportu w oparciu o infrastrukturę rowerową. Pomysłodawca różnego rodzaju akcji ekologicznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami, które promują walkę o czyste powietrze.
Członek rady ds. ekoMałopolski. Stypendysta Międzynarodowego Programu Liderów (IVLP) organizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w temacie najlepszych praktyk w zakresie poprawy jakości powietrza.

closepopup
AdamPiasecki

Menedżer specjalizujący się w strategiach rozwoju EdTech. W branży edukacyjnej od ponad 15 lat. Od 2008 roku realizuje szkolenia on-line. Współtworzył największą polską platformę nauczania zdalnego – Polski Uniwersytet Wirtualny. Od lipca 2020 współpracuje z Fundacją Marka Kamińskiego jako Business Development Manager kluczowego projektu edukacyjnego fundacji – Life Plan Academy.

AdamPiasecki

Menedżer specjalizujący się w strategiach rozwoju EdTech. W branży edukacyjnej od ponad 15 lat. Od 2008 roku realizuje szkolenia on-line. Współtworzył największą polską platformę nauczania zdalnego – Polski Uniwersytet Wirtualny. Od lipca 2020 współpracuje z Fundacją Marka Kamińskiego jako Business Development Manager kluczowego projektu edukacyjnego fundacji – Life Plan Academy.

closepopup
TomaszWolanowski

Prezes zarządu ABB Sp. z o.o. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży energetycznej i przemysłowej. W polskiej spółce globalnego lidera technologicznego był początkowo odpowiedzialny za sprzedaż produktów wysokiego napięcia. W latach 2013-2019 pełnił funkcję krajowego dyrektora zarządzającego ABB w Rumunii. Obecnie stanowisko prezesa ABB Sp. z o.o. łączy z obowiązkami dyrektora sprzedaży i marketingu biznesu Elektryfikacji ABB w Polsce.

TomaszWolanowski

Prezes zarządu ABB Sp. z o.o. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w branży energetycznej i przemysłowej. W polskiej spółce globalnego lidera technologicznego był początkowo odpowiedzialny za sprzedaż produktów wysokiego napięcia. W latach 2013-2019 pełnił funkcję krajowego dyrektora zarządzającego ABB w Rumunii. Obecnie stanowisko prezesa ABB Sp. z o.o. łączy z obowiązkami dyrektora sprzedaży i marketingu biznesu Elektryfikacji ABB w Polsce.

closepopup
PrzemysławZakrzewski

Ekspert ABB w dziedzinie technologii. Od ponad 18 lat konsekwentnie buduje w firmie swoje doświadczenie projektowe, badawcze i rozwojowe. W 2019 r. objął w zarządzanie Korporacyjne Centrum Technologiczne Grupy ABB wyznaczając kierunki jego rozwoju. Jest współodpowiedzialny m.in. za projekty badawczo-rozwojowe, których rezultatem są produkty oraz usługi pozwalające klientom i partnerom ABB działać wydajniej, bardziej oszczędnie i ekologicznie.

PrzemysławZakrzewski

Ekspert ABB w dziedzinie technologii. Od ponad 18 lat konsekwentnie buduje w firmie swoje doświadczenie projektowe, badawcze i rozwojowe. W 2019 r. objął w zarządzanie Korporacyjne Centrum Technologiczne Grupy ABB wyznaczając kierunki jego rozwoju. Jest współodpowiedzialny m.in. za projekty badawczo-rozwojowe, których rezultatem są produkty oraz usługi pozwalające klientom i partnerom ABB działać wydajniej, bardziej oszczędnie i ekologicznie.

closepopup
PiotrSzatkowski

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów. Jego głównymi tematami badawczymi są materiały kompozytowe i biokompozyty, polimery i technologie polimerowe. Ściśle współpracuje z przemysłem, zajmując się realizowaniem projektów i rozwiązań, w których stosuje się materiały naturalne (np. opracowanie sztućców biodegradowalnych, paneli izolacyjnych z wełny, biodegradowalnych nawozów dla roślin o spowolnionym uwalnianiu). Obecnie koordynuje prace grupy roboczej „Biokompozyty i recykling materiałów” przy Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych.

PiotrSzatkowski

AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów i Kompozytów. Jego głównymi tematami badawczymi są materiały kompozytowe i biokompozyty, polimery i technologie polimerowe. Ściśle współpracuje z przemysłem, zajmując się realizowaniem projektów i rozwiązań, w których stosuje się materiały naturalne (np. opracowanie sztućców biodegradowalnych, paneli izolacyjnych z wełny, biodegradowalnych nawozów dla roślin o spowolnionym uwalnianiu). Obecnie koordynuje prace grupy roboczej „Biokompozyty i recykling materiałów” przy Polskim Klastrze Technologii Kompozytowych.

closepopup
JakubBartyzel

AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Zespół Fizyki Środowiska.
Jego główny obszar zainteresowań skupia się na pomiarach składników atmosfery. Obejmuje zarówno gazy cieplarniane, ich emisje i stężenia, jak i substancje związane z szeroko pojętą jakością powietrza. Duży nacisk kładzie na metody pozwalające na pomiary mobilne, a także przestrzenne mapowanie stężeń oraz emisji gazów i pyłów zawieszonych.

JakubBartyzel

AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Zespół Fizyki Środowiska.
Jego główny obszar zainteresowań skupia się na pomiarach składników atmosfery. Obejmuje zarówno gazy cieplarniane, ich emisje i stężenia, jak i substancje związane z szeroko pojętą jakością powietrza. Duży nacisk kładzie na metody pozwalające na pomiary mobilne, a także przestrzenne mapowanie stężeń oraz emisji gazów i pyłów zawieszonych.

closepopup
KrzysztofBorkowski

Jest doktorem nauk o kulturze fizycznej i doktorem filozofii. Zatrudniony Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie pełni funkcję kierownika Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego. Również poza uczelnią pełnił i pełni wiele funkcji takich jak Kierownik Międzyuczelnianego zespołu Ekspertów przy Małopolskiej Organizacji Turystycznej, członek Zespołu Roboczego ds. badań w turystyce w Ministerstwie Sportu i Turystyki, jak również członek Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce.

KrzysztofBorkowski

Jest doktorem nauk o kulturze fizycznej i doktorem filozofii. Zatrudniony Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie pełni funkcję kierownika Zakładu Obsługi Ruchu Turystycznego. Również poza uczelnią pełnił i pełni wiele funkcji takich jak Kierownik Międzyuczelnianego zespołu Ekspertów przy Małopolskiej Organizacji Turystycznej, członek Zespołu Roboczego ds. badań w turystyce w Ministerstwie Sportu i Turystyki, jak również członek Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce.

closepopup
MichałDrechny

Z branżą IT związany od 15 lat, w Komputronik Biznes Sp. z o.o. zarządza zespołem outsourcingu druku, koncentrując się na dedykowanych rozwiązaniach dla organizacji, w których druk dokumentu, skanowanie, kopiowanie i faksowanie są ważnymi elementami codziennych działań biznesowych.
Współpracował z takimi firmami jak KYOCERA, SAMSUNG, ORANGE.

MichałDrechny

Z branżą IT związany od 15 lat, w Komputronik Biznes Sp. z o.o. zarządza zespołem outsourcingu druku, koncentrując się na dedykowanych rozwiązaniach dla organizacji, w których druk dokumentu, skanowanie, kopiowanie i faksowanie są ważnymi elementami codziennych działań biznesowych.
Współpracował z takimi firmami jak KYOCERA, SAMSUNG, ORANGE.

closepopup
TomaszLis

Manager z 13 letnim doświadczeniem w zakresie rozwiązań zarządzania drukiem oraz integracji ich ze zrównoważonymi systemami wspierającymi pracę „zielonych” biur. Od ponad 3 lat w zespole Epson Polska, gdzie zajmuje się wsparciem i współpracą z partnerami. Absolwent UMCS w Lublinie oraz Bradford College. Poprzednio związany z firmą Canon Polska. Uważa, że dzisiejszy rynek profesjonalnych urządzeń i systemów druku posiada ogromny potencjał wzrostu, ale jest również bardzo wymagający – także w kontekście wyzwań, jakie stawia kryzys klimatyczny i związane z nimi potrzeby zmniejszania emisji CO2 oraz po prostu oszczędności finansowych.

TomaszLis

Manager z 13 letnim doświadczeniem w zakresie rozwiązań zarządzania drukiem oraz integracji ich ze zrównoważonymi systemami wspierającymi pracę „zielonych” biur. Od ponad 3 lat w zespole Epson Polska, gdzie zajmuje się wsparciem i współpracą z partnerami. Absolwent UMCS w Lublinie oraz Bradford College. Poprzednio związany z firmą Canon Polska. Uważa, że dzisiejszy rynek profesjonalnych urządzeń i systemów druku posiada ogromny potencjał wzrostu, ale jest również bardzo wymagający – także w kontekście wyzwań, jakie stawia kryzys klimatyczny i związane z nimi potrzeby zmniejszania emisji CO2 oraz po prostu oszczędności finansowych.

closepopup
AnitaBokwa

Uniwersytet Jagielloński

AnitaBokwa

Uniwersytet Jagielloński

closepopup
JurandSaternus

– Krajowy Konsultant Centrum Monitoringu i Prognozowania Jakości Powietrza, Airly. Z firmą Airly związany od 5 lat. Doradza polskim samorządom jak skutecznie wprowadzać założenia zrównoważonego rozwoju, szczególnie te ukierunkowane na problemy transformacji energetycznej. Uczestnik i panelista wielu kongresów i spotkań poświęconych tej tematyce. Z wykształcenia historyk, z zamiłowania ideowiec ekologiczny.

JurandSaternus

– Krajowy Konsultant Centrum Monitoringu i Prognozowania Jakości Powietrza, Airly. Z firmą Airly związany od 5 lat. Doradza polskim samorządom jak skutecznie wprowadzać założenia zrównoważonego rozwoju, szczególnie te ukierunkowane na problemy transformacji energetycznej. Uczestnik i panelista wielu kongresów i spotkań poświęconych tej tematyce. Z wykształcenia historyk, z zamiłowania ideowiec ekologiczny.

closepopup
AgnieszkaZiernicka-Wojtaszek

Związana jest Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie jako student, asystent i doktorant, doktor, adiunkt i habilitant na koniec profesor uczelni i kierownik Katedry Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza. Uczeń, współpracownik i następca dr hab. Tadeusza Zawory profesora uczelni. Specjalista z zakresu Agrometeorologii, Fenologii i Klimatologii, nauczyciel akademicki, kierownik i administrator.

AgnieszkaZiernicka-Wojtaszek

Związana jest Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie jako student, asystent i doktorant, doktor, adiunkt i habilitant na koniec profesor uczelni i kierownik Katedry Ekologii Klimatologii i Ochrony Powietrza. Uczeń, współpracownik i następca dr hab. Tadeusza Zawory profesora uczelni. Specjalista z zakresu Agrometeorologii, Fenologii i Klimatologii, nauczyciel akademicki, kierownik i administrator.

closepopup
KingaJarosz

Przyrodniczka i inżynierka, zafascynowana relacjami człowiek-środowisko-człowiek. Absolwentka AGH oraz Wydziału Chemii UJ, doktorantka 4 roku w Instytucje Nauk Geologicznych UJ. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tym programu Diamentowy Grant dla wybitnych młodych naukowców. W ramach doktoratu zajmuje się antropocenem, ale liczy na to, że dzięki postępowi, przyjdzie jej żyć w sustainocenie.

KingaJarosz

Przyrodniczka i inżynierka, zafascynowana relacjami człowiek-środowisko-człowiek. Absolwentka AGH oraz Wydziału Chemii UJ, doktorantka 4 roku w Instytucje Nauk Geologicznych UJ. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w tym programu Diamentowy Grant dla wybitnych młodych naukowców. W ramach doktoratu zajmuje się antropocenem, ale liczy na to, że dzięki postępowi, przyjdzie jej żyć w sustainocenie.

closepopup
MałgorzataKryłów

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z chemia środowiska, technologiami oczyszczaniem wody i ścieków. Jej zainteresowania badawcze obejmują mikrozanieczyszczenia organiczne obecne w wodzie, ściekach oraz osadach, w tym mikroplastiki. Obecnie pracuje w Katedrze Technologii Środowiskowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej.

MałgorzataKryłów

Jest absolwentką Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z chemia środowiska, technologiami oczyszczaniem wody i ścieków. Jej zainteresowania badawcze obejmują mikrozanieczyszczenia organiczne obecne w wodzie, ściekach oraz osadach, w tym mikroplastiki. Obecnie pracuje w Katedrze Technologii Środowiskowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej.

closepopup
KatarzynaStadnik

Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Specjalista ds. jakości powietrza oraz edukacji ekologicznej. Zajmuje się realizacją Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza. Posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń o tematyce proekologicznej, realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej.

KatarzynaStadnik

Kierownik Zespołu Ochrony Powietrza w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Specjalista ds. jakości powietrza oraz edukacji ekologicznej. Zajmuje się realizacją Projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”, którego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza. Posiada doświadczenie w organizacji wydarzeń o tematyce proekologicznej, realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej.

closepopup