Prezentacja książki pod redakcją Kasi Jasikowskiej (Instytut Socjologii UJ) oraz Michała Pałasza (Instytut Kultury UJ). Poznaj główne myśli ponad dwudziestu ekspertów rozmaitych dziedzin nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, poruszających różne aspekty kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

(WYDARZENIE OTWARTE – NIE WYMAGA REJESTRACJI) 

Prelegenci:

– Katarzyna Jasikowska, współredaktorka książki i autorka rozdziałów, Koordynatorka Rady Klimatycznej UJ, Instytut Socjologii UJ

– Michał Pałasz, współredaktor książki i autor/tłumacz rozdziałów, Członek Rady Klimatycznej UJ, Instytut Kultury UJ

– Beata Kowalska, autorka rozdziału, Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich, Członkini Honorowa RK UJ, Instytut Socjologii UJ

– Ewa Całus, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Klimatycznej

Pobierz książkę ze strony www.za512.uj.edu.pl lub skanując kod:

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego WWW


O osobach w panelu

KatarzynaJasikowska

Socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka oddolnej inicjatywy KlimatUJ, która poprzez swoje działania doprowadziła do powołania pierwszej w historii Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybrana na koordynatorkę RK UJ i Członkinię Prezydium Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Polska. Interesuje się działaniami na styku akademii i aktywizmu, które odpowiadają na wyzwania kryzysu klimatyczno-ekologicznego, czy szerzej epoki antropocenu.

KatarzynaJasikowska

Socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczka oddolnej inicjatywy KlimatUJ, która poprzez swoje działania doprowadziła do powołania pierwszej w historii Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wybrana na koordynatorkę RK UJ i Członkinię Prezydium Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Polska. Interesuje się działaniami na styku akademii i aktywizmu, które odpowiadają na wyzwania kryzysu klimatyczno-ekologicznego, czy szerzej epoki antropocenu.

closepopup
MichałPałasz

Pracownik Instytutu Kultury UJ, członek Rady Klimatycznej UJ i Humanistic Management Network, krakowski aktywista klimatyczny i miejski. Interesuje się zarządzaniem w antropocenie, czyli sposobami organizowania wystarczająco dobrego wspólnego świata w dobie katastrofy klimatyczno-ekologicznej. Menedżer kultury, kulturoznawca, inżynier. Tata Ignacego.

MichałPałasz

Pracownik Instytutu Kultury UJ, członek Rady Klimatycznej UJ i Humanistic Management Network, krakowski aktywista klimatyczny i miejski. Interesuje się zarządzaniem w antropocenie, czyli sposobami organizowania wystarczająco dobrego wspólnego świata w dobie katastrofy klimatyczno-ekologicznej. Menedżer kultury, kulturoznawca, inżynier. Tata Ignacego.

closepopup
BeataKowalska

Feministyczna socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół genderowego wymiaru obywatelstwa, aktywizmu i oddolnych mobilizacji społecznych. Współpracowała z organizacjami kobiecymi zaangażowanymi w walkę ze zmianami klimatu w krajach MENA. Rzeczniczka Praw i Wolności Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

BeataKowalska

Feministyczna socjolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół genderowego wymiaru obywatelstwa, aktywizmu i oddolnych mobilizacji społecznych. Współpracowała z organizacjami kobiecymi zaangażowanymi w walkę ze zmianami klimatu w krajach MENA. Rzeczniczka Praw i Wolności Akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

closepopup
EwaCałus

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Klimatycznej, prawniczka z tytułem radcy prawnego i skończonymi studiami MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współautorka raportu o Edukacji Klimatycznej w Polsce wydanego w 2021 roku przez UN Global Compact Network Poland.

EwaCałus

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Klimatycznej, prawniczka z tytułem radcy prawnego i skończonymi studiami MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współautorka raportu o Edukacji Klimatycznej w Polsce wydanego w 2021 roku przez UN Global Compact Network Poland.

closepopup

O książce

Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk pod redakcją Kasi Jasikowskiej i Michała Pałasza to naukowa i wielodyscyplinarna publikacja o popularyzatorskich ambicjach. Jej celem jest dostarczanie rzetelnej wiedzy naukowej orazpodnoszenie świadomości społecznej na temat współczesnego kryzysu klimatyczno-ekologicznego zarówno wśród osób studiujących, jak i w otoczeniu społecznym uniwersytetu.

Książka stanowi panoramiczną diagnozę współczesnego kryzysu, refleksję nad przyczynami jego powstania oraz zbiór przykładowych działań pomagających w wychodzeniu z niego.Składa się z 21 rozdziałów podzielonych na trzy części:
 
Część 1. Jak jest? Ginie świat jaki znamy
Część 2. Dlaczego tak jest? Ograniczenia ludzkich horyzontów
Część 3. Co robić? Zmiana myślenia i działania
 
a także

Słownika klimatyczno-ekologicznego 400 pojęć z wielu nauk
 
Wśród autorów, m.in., dziesięć osób z Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz badacze z Anthropocene Working Group.