Email: eco@uj.edu.pl

Adres wydarzenia:

Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33
31-123 Kraków

Adres do korenspondencji:

Centrum Promocji i Komunikacji UJ
ul. Michałowskiego 9/3
31-126 Kraków