Technologia Hugo Green Solutions pomaga rozwiązywać problemy związane z uprawą roślin w niekorzystnych warunkach uprawy (susza glebowa, obecność patogenów) poprzez pobudzanie roślin do wzrostu i zwiększenie ich odporności na patogeny. Skraca też okres wegetacji odmian roślin późno dojrzewających.


Technologia oparta jest na dwóch rozwiązaniach „Hugo – Growth Stimulator” i „Hugo – Robot rolniczy”, które sprzężone ze sobą tworzą rozwiązanie w zakresie ekologicznej ochrony rośliny uprawnych, mające na celu poprawę jakości żywności oraz zdrowia ludzi.


Robot Hugo pozwala zautomatyzować pracę oraz wspomóc zarządzanie gospodarstwem i monitorowanie uprawy. Pozwala to efektywnie planować wszystkie działania polowe przy oszczędnym użyciu środków. Robot rolniczy umożliwia punktowe stosowanie zabiegów agrotechnicznych z możliwością rozbudowy o nowe moduły funkcjonalności.


Nowatorskie podejście wpisuje się również w europejską strategię Zielonego Ładu, który wprowadza konieczność ograniczenia wykorzystywania nawozów syntetycznych i środków ochrony roślin oraz chemioterapityków. Dzięki Hugo możliwe jest spełnienie tych celów przy zachowaniu jakości oraz ilości plonów.


Więcej o projekcie można znaleźć na stronie www.hugogreen.pl