Proponowane rozwiązanie w postaci niewielkiej przydomowej turbiny wiatrowej może być niezwykle skuteczne szczególnie dla budynków nisko lub zero-energetycznych i urbanistycznych modeli rozproszonego wytwarzania energii. Doskonale nadaje się dla budownictwa jedno lub wielorodzinnego wytwarzając energię elektryczną głównie dla potrzeb własnych i istotnie zmniejszając zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci równocześnie znacząco zwiększając współczynnik zużycia własnego. Rozwiązania tego typu mogą być zastosowane zarówno na obszarach słabo jak i gęsto zabudowanych, jednak decyzja o ich zastosowaniu wymaga zwykle indywidualnego podejścia i lokalnych pomiarów prędkości.


Proponowane rozwiązanie stanowi idealne i komplementarne uzupełnienie systemów fotowoltaicznych PV, które w przeciwieństwie do turbin wiatrowych w sezonie jesienno-zimowym nie są w stanie wyprodukować znaczących ilości energii. Może stanowić istotny element systemu hybrydowego cechującego się większą niezawodnością, stabilnością i koherentnością produkcji energii. W przyszłości po dodatkowej rozbudowie może stanowić rozwiązanie dla biurowców, hal fabrycznych lub wieżowców jednak obecnie celem są głównie małe instalacje oraz niewielkie budynki.